Privacyverklaring JoCoach

JoCoach, gevestigd aan Merwestraat 21, 3361 HK Sliedrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

JoCoach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

· Voor- en achternaam
· Geslacht
· Geboortedatum
· Adresgegevens
· Telefoonnummer
· E-mailadres
· Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerk

JoCoach verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

· Gezondheidsverklaring

Waarom ik gegevens van jou nodig heb

JoCoach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

· Het afhandelen van jouw betaling
· Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of flyer
· Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te voeren
· Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
· JoCoach analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
· JoCoach verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte
· De gezondheidsverklaring en de gegevens hieruit verwerk ik omdat het noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene, de klant. Indien je gezondheid het niet toelaat om sportlessen te volgen komt er daarnaast geen overeenkomst tot stand.

Geautomatiseerde besluitvorming

Is niet van toepassing

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

JoCoach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar na het beëindigen van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

JoCoach verstrekt informatie als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

JoCoach gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Wel verzamelen we gegevens over de activiteiten van bezoekers op mijn website. Deze bewaren we 26 maanden. Dit doen we om een goede analyse te maken over “het gedrag” van bezoekers op de site. Dit helpt ons om de site gebruiksvriendelijker te maken. Daarnaast kunnen we (bijvoorbeeld) beter inschatten waar en in welke regio we het beste kunnen adverteren. Heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien , te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@jocoach.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten

JoCoach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JoCoach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

JoCoach heeft het recht de Privacyverklaring te wijzigen. Op de site www.jocoach.nl tref je altijd de actuele versie aan